Dr. TOMAS
BAGDANSKIS

ADVOKATAS

Tomas Bagdanskis – darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų. Advokatas konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. 

Europass CV (.doc)

Mokslinių publikacijų sąrašas (.pdf)

Įvertinimai

Tarptautinių teisės žinynų "Best Lawyers" ir "Chambers Europe" įvertinimai:

Chambers rankings Tomas BagdanskisTomas Bagdanskis Chambers 2013Tomas Bagdanskis top ranked Chambers

Tomas Bagdanskis lawyer of the year 2014Best Lawyers

Specializacija

Advokatas Tomas Bagdanskis specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse. Advokato praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.

Daugiau

Akademinė veikla

Nuo 2001 m. Tomas Bagdanskis dalyvauja akademinėje veikloje, publikuoja mokslinius straipsnius. Tomas Bagdanskis yra pirmasis lietuvių autorius parašęs specializuotą knygą advokatams ir teisinių paslaugų teikėjams „Teisinių paslaugų marketingas. Klientų elgsena pasirenkant advokatą ir advokato vertę kuriantys veiksniai“. Nuo 2005 m. iki 2014 m. Tomas Bagdanskis Mykolo Romerio universitete skaitė darbo teisės paskaitas bei vedė darbo teisės seminarus, o nuo 2014 m. eina docento pareigas Vilniaus universiteto Teisės fakultete bei dėsto verslo teisę ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

Visuomeninė veikla

    2016, 2017 m. Tarptautinio teisininkų teniso turnyro LAW SLAM Lietuvos advokatūros taurei laimėti organizatorius

2009 - 2017 m. Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentas

2015 - 2016 m. Naujojo Darbo kodekso projekto rengimo darbo grupės narys. Ekspertas projekte „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas“. Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo ir valstybės lėšomis (sutarties Nr. APS-220000-234), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2015-2016

2010 - 2011 m. Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo projekto darbo grupės narys

ILAW
Advokatų profesinė bendrija "iLAW"

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius
Tel.: +370 5 24 876 70

www.ilaw.legal

 
Praktikos sritys:

Įmonių teisė
Darbo teisė
Įmonių įsigijimai ir susiliejimai
Sutarčių teisė
Mokesčių teisė
Konkurencijos teisė
Baudžiamoji teisė (ekonominiai nusikaltimai)
Įmonių bankroto teisė

 

 

Viešųjų pirkimų teisė
Intelektinės nuosavybės teisė
Informacinių technologijų teisė
Reklamos teisė
Draudimo teisė
Nekilnojamojo turto ir statybų teisė
Aplinkos apsaugos teisė
Bylinėjimasis, ginčų sprendimas, arbitražas